Bel Ons

+32 14 27 03 90

Email Ons

Zelfontstekingstemperatuur

Test voor Exotherme Reactie

Deze test is ontworpen voor het bepalen van de laagste temperature waarbij een stof een exotherme ondergaat onder isochore condities, waarbij de druk wordt opgemeten.

Deze test wordt toegepast op stoffen met een laag kookpunt om verdampingseffecten te vermijden in het belangrijkste temperatuursinterval.

De te testen stof en een referentie grafiet staal worden lineair opgewarmd aan 2.5°C/min. (dynamische test). De temperaturen van de stalen worden geregistreerd. Een exothermische reactie heeft plaatsgevonden indien de temperatuur van het test sample boven de referentie temperatuur stijgt. Daarnaast kunnen een aantal isotherme testen uitgevoerd worden met een temperatuurinterval van 10°C. Het test resultaat is de hoogste temperatuur waarbij geen oververhitting van het staal optreedt gedurende 8 uur.

Top