Bel Ons

+32 14 27 03 90

Email Ons

Elektrische resistiviteit

Om de kans op elektrostatische ontladingen in een installatie te bepalen is het vaak nodig de resistiviteit van het poeder dat in de installatie wordt gebruikt te kennen. Een meettoestel voor de meting van de geleidbaarheid van poeders in overeenstemming met het ontwerp van de norm IEC 61241-2.2 is beschikbaar.

Belang

De kennis van de elektrische resistiviteit van poeders in de context van procesveiligheid is om twee redenen belangrijk. Aan de ene kant stijgt de kans op de accumulatie van gevaarlijke elektrostatische ladingen en spanningen in een industrieel proces met toenemende elektrische resistiviteit van het stof. Aan de andere kant, neemt de waarschijnlijkheid dat stof dat binnendringt in elektrische en elektronische apparatuur aanleiding geeft tot kortsluitingen en storingen toe, naarmate de resistiviteit daalt. Deze beide situaties kunnen leiden tot de vorming van ontstekingsbronnen.

Testopstelling & -procedure

De testcel bestaat uit twee metalen elektroden die rusten op een niet-geleidende plaat. Het poedermonster vult de spleet (lengte 100 mm, hoogte 10 mm, breedte 10 mm) tussen de elektroden. De weerstand van het poedermonster wordt gemeten voor een aantal verschillende spanningen aangelegd over de spleet. De resistiviteit van het poeder wordt berekend uitgaande van deze gemeten weerstand.

Een poeder wordt beschouwd geleidend te zijn, en bijgevolg in staat om elektrische of elektronische apparatuur kort te sluiten wanneer aanwezig in deze apparatuur, indien de resistiviteit lager is dan 10³ Ωm.

Poeders kunnen aanleiding geven tot elektrostatische ontladingen, indien de resistiviteit hoger is dan 1010  Ωm.

Bibliografie
  • IEC 61241-2.2: Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust, section 2: Method for determining the electrical resistivity of dust in layers.
  • EN ISO/IEC 80079-20-2:2016: Explosive atmospheres Part 20-2: Material characteristics – Combustible dusts test methods, Section 8.4
  • Entwurf DIN VDE 0170/0171 Teil 1502: Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub – Teil 2: Untersuchungs-methoden – Hauptabschnitt 2: Methode zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes von Staubschüttungen
  • R.K. Eckhoff, Dust explosions in the process industries (1997)
Top