Bel Ons

+32 14 27 03 90

Email Ons

Zuurstofgrensconcentratie

De zuurstofgrensconcentratie (Eng: limiting oxygen concentration) is de experimenteel bepaalde zuurstofconcentratie, waarbij een stof/lucht/inert gas mengsel net niet explosief is.

Belang

De kans op stofexplosies in een procesinstallatie kan in principe effectief geëlimineerd worden door de lucht te vervangen door een gas dat de vlamvoortplanting doorheen een stofwolk onmogelijk maakt. Aangezien het gebruik van grote hoeveelheden inert gas in een bedrijf duur kan zijn, is het belangrijk het verbruik aan inert gas zoveel mogelijk te beperken. Voor de meeste stoffen is het niet nodig om de hele atmosfeer te vervangen door b.v. stikstof om inertisering te bekomen. Vandaar dat het essentieel is om de kritische gassamenstelling voor het inertiseren van het stof in kwestie te kennen. In sommige gevallen kan het zelfs interessant zijn om kleinere fracties inert gas te gebruiken dan nodig voor volledige inertisering, omdat dit zowel de gevoeligheid tot ontsteken van de stofwolk, als de maximale druk en drukstijgsnelheid bij constant volume zal beperken.

Bibliografie
  • EN 14034: Determination of explosion characteristics of dust clouds: Part 4: Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds
  • VDI-Richtlinien 2263, Blatt 1: Untersuchungsmethoden zur Ermittlung von sicherheitstechnischen Kenngrössen von Stäuben (1990)
  • Kühner AG, Operating instructions for the 20 litre apparatus
  • W. Bartknecht, Staub Explosionen: Ablauf und Schutzmassnahmen (1987)
  • R.K. Eckhoff, Dust explosions in the process industries (1997)
  • Handboek explosiebeveiliging, Kluwer-Editorial
Top