Bel Ons

+32 14 27 03 90

Email Ons

20 liter-bol

Aan de hand van een beperkt aantal testen bij verschillende poederconcentraties in de 20 liter-bol wordt nagegaan of een poeder explosief is of niet.

Belang

Alvorens meer specifieke testen uit te voeren, is het soms aangeraden om een verkennende test uit te voeren om te bepalen of het poeder in kwestie wel aanleiding kan geven tot een stofexplosie.

Testopstelling & -procedure

De test wordt uitgevoerd in een gestandaardiseerd testapparaat met een volume van 20 liter.

Het poedermonster wordt verspreid in de explosiekamer met perslucht via een speciaal distributiesysteem. De testen worden uitgevoerd met twee chemische detonatoren met elk een energie-inhoud van 1 kJ. Het explosieverloop wordt gevolgd met piëzo-elektrische druksensoren. Uit de opgemeten curve van de druk in functie van de tijd worden de explosiedruk en de drukstijgsnelheid bepaald.

Het reactiegedrag in de 20 l-bol wordt geëvalueerd aan de hand van de gecorrigeerde explosiedruk. Indien de gecorrigeerde explosiedruk groter is dan 0,3 bar , is het poeder/luchtmengsel explosief.

Correctie van de gemeten explosiedruk is nodig om rekening te houden met de invloed van de ontstekers. Zelfs zonder explosief poeder in de 20 l-bol treedt een belangrijke overdruk op, veroorzaakt door de warmte die vrijkomt bij het ontsteken van de detonatoren. De invloed van de ontstekers op de gemeten explosiedruk vermindert naarmate het drukeffect van de explosie zelf belangrijker wordt.

Een stof die niet tot een explosie gebracht kan worden over een wijd bereik aan concentraties (normaal van 30 g/m³ tot 2000 g/m³) met een ontstekingsenergie van 2 x 1kJ (pyrotechnische ontstekers) wordt geclassificeerd als niet explosief.

De test wordt uitgevoerd op de fractie met een deeltjesgrootte kleiner dan 63 µm.

Opmerkingen

‘Niet explosief’ houdt in dat hoogst waarschijnlijk de stof in geen enkel geval tot een explosie kan gebracht worden, tenzij misschien bij toepassing van nog sterkere ontstekingsbronnen (ontstekingsenergie > 2 kJ).

Bibliografie
  • EN ISO/IEC 80079-20-2:2016: Explosive atmospheres Part 20-2: Material characteristics – Combustible dusts test methods, Section 7.2
  • EN 14034: Bepaling van de ontploffingseigenschappen van stofwolken
  • VDI-Richtlinien 2263, Blatt 1: Untersuchungsmethoden zur Ermittlung von sicherheitstechnischen Kenngrössen von Stäuben (1990)
  • Kühner AG, Operating instructions for the 20 litre apparatus
  • W. Bartknecht, Staub Explosionen: Ablauf und Schutzmassnahmen (1987)
  • R.K. Eckhoff, Dust explosions in the process industries (1997)
  • Handboek explosiebeveiliging, Kluwer-Editorial
Top