Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel
U bent hier: Home » Opleidingen

Opleidingen

Seminarie zaal

Adinex is gevestigd in de gerestaureerde gebouwen van de brouwerij St Bavo te Noorderwijk (Herentals) en beschikt daardoor over ruime faciliteiten voor het ontvangen van groepen tot 50 personen voor het verstrekken van opleiding op het gebied van de industriele veiligheid, meer in het bijzonder de explosieveiligheid. Voor het illustreren van de in de lessen aan bod komende problematieken werden experimenten ontworpen waarmee de diverse aspecten van gas- zowel als stofexplosies kunnen worden geillustreerd. Tevens beschikt men over een uitgebreide didactische uitrusting (video’s, uitrusting voor beveiliging tegen explosies...).

Opleidingen kunnen verstrekt worden onder diverse vormen zoals studiedagen, workshops, trainingen. Een greep uit de onderwerpen van recente opleidingsactiviteiten:

 • Studiedag: De Atex richtlijn in het kader van de explosieveligheid
 • Studieavond: Explosieveilig werken bij de schrootverwerking
 • Workshop: Basiskennis explosies voor installateurs van explosiebeveiligingsapparatuur
 • Studiedag: Basiskennis explosies voor externe preventieadviseurs

De mogelijkheid bestaat eveneens om opleidingen te verzorgen ter plaatse in het bedrijf.

Adinex biedt in samenwerking met IAB Ingenieurs volgende opleidingen aan:

 • ATEX EVD training. Zie website IAB Ingenieurs.
 • ATEX Mechanische apparatuur en ontstekingsanalyse . Zie website IAB Ingenieurs
 • ATEX elektrische installaties IEC 60079-14 . Zie website IAB Ingenieurs
 • ATEX Inspecteur IEC 60079-17 . Zie website IAB Ingenieurs
 • ATEX Masterclass (14 dagen + online e-learning modules). Zie website IAB Ingenieurs
 • Hieronder vindt u een overzicht van de volgende 4-daagse ATEX:

  De ATEX richtlijnen zijn sinds 30 juni 2003 definitief van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum de arbeidsplaats dient te voldoen aan de ATEX 153 (137*) richtlijn. Dit betekent o.a. het opstellen van een explosieveiligheidsdocument.
  In het explosieveiligheidsdocument staat o.a. aangegeven welke ATEX zonering aanwezig is. Verder wordt in het EVD aangegeven dat de apparatuur veilig is en welke organisatorische maatregelen zijn genomen.

  Voor iedere werkplek waar een gevaar is voor gas- en/of stofexplosies dient er o.a. een zone-indeling te worden gemaakt. Vervolgens dient de apparatuur conform de voorschriften te worden beoordeeld.
  Voorafgaand aan de zonering dient te worden vastgesteld of het gaat om brandbare stoffen of gassen. Veelal kan dit op basis van productbladen, ecter soms moeten proeven worden gedaan om de explosie eigenschappen te bepalen.

  In de ATEX EVD training richten we ons helemaal op de ATEX 153 wetgeving, het opstellen van het explosieveiligheidsdocument en het uitvoeren van de vereiste maatregelen in het kader van ATEX. Dit zijn maatregelen van technische aard en ook organisatorische aard (instructie, werkvergunning, etc.).

  Om de verschillende ATEX richtlijnen goed aan te duiden geven wij ze als volgt aan:
  - ATEX 114 / 95* = productenrichtlijn, bedoelt voor fabrikanten van explosieveilige apparatuur
  - ATEX 153 / 137* = gebruikersrichtlijn, bedoeld voor werkgevers.

  De ATEX 153 vereist een risicoanalyse van de werkomgeving en het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. Hierbij hoort het maken van een zone-indeling. De nieuwe praktijkrichtlijn NPR 7910:2012/2010 (deel 1 en/of deel 2) dient hiervoor te worden geraadpleegd. In vele gevallen geven de NPR 7910 richtlijnen onvoldoende informatie en gebruiken we andere informatiebronnen om te komen tot een verantwoorde en vooral veilige zone-indeling, bijvoorbeeld de EI15 (Engelse praktijkrichtlijn) of de BGR 104 (Duitse praktijkrichtlijn). Vanuit de zone-indeling volgen de eisen die gesteld moeten worden aan de apparatuur.

  De NPR 7910 wordt gebruikt om de ATEX zoneringen te bepalen. Daarna moet worden beoordeeld of apparatuur en andere zaken aan de eisen van de ATEX zones voldoen.

  In de training worden de ATEX richtlijnen beide behandeld, zowel de ATEX 153en ook de ATEX 114, de nadruk ligt op het opstellen van een EVD. Immers:
  - eerst moeten we weten welke ATEX zonering aanwezig is (ATEX 153)
  - daarna moeten we kijken of de apparatuur wel in de zones aanwezig mogen zijn (ATEX 114).

  Sinds 1-7-2006 dient op iedere arbeidsplaats waar een gevaarlijke explosieve atmosfeer zich kan voordoen een zogenaamd explosieveiligheidsdocument aanwezig te zijn. Dit document bevat 3 grote hoofdonderwerpen:
  - de zone-indeling: een tekening waar zich in het bedrijf Ex-zones bevinden
  - risico-inventarisatie en -evaluatie van de apparatuur in deze Ex-zones
  - beschrijving van de organisatorische maatregelen.
  Deze onderdelen komen uitgebreid in de training aan de orde.

  Wellicht is er in het bedrijf al een explosieveiligheidsdocument, dan is deze training prima geschikt om uw explosieveiligheidsdocument te herzien of bij te werken aan de nieuwe NPR 7910:2012 / 2010.

  Nadat de zonering bekend is geworden zal er op de werkvloer ook voorlichting moeten worden gegeven. Aan betrokken personeel zal moeten worden uitgelegd wat de betekenis is van een zone 2 of zone 22, etc. Uitleg en voorbeelden over een mogelijke aanpak komen in de training aan de orde.

  De training bestaat uit 4 dagen
  De training staat voor een groot gedeelte in het teken van ieders eigen situatie. Dus uw eigen zonering of vragen over ATEX apparatuur kunnen in de meeste gevallen direct worden beantwoord of anders zoeken we het op. We sluiten de training af met een ATEX examen.

  Programma training ATEX 4 daagse
  DAG 1
  • 09.00 – 09.15 Ontvangst met koffie / thee
  • 09.15 – 09.45 Inleiding
  • 09.45 - 12.00 Richtlijn ATEX 153 / 114 (137 / 95 oude aanduiding)
   • betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering)
   • NPR 7910 -1 / -2 (gevarenbronnen, ventilatie, klasse van de zone, afmetingen zone)
   • explosieveiligheidsdocument opstellen (inhoud van een EVD, checklist EVD)
   • toetsing / goedkeuring van EVD, zoneringsplan, elektrische & mechanische installaties
  • 12.00 – 13.30 Lunch
  • 13.30 – 16.30 Zone-indelingen
   • zone-indelingen maken
   • zone-omvang bepalen
   • oefeningen met zoneringen
   • bijzondere zoneringssituaties, zoals gasstraten, (RF) brandveiligheidskasten, etc.

  DAG 2

  • 09.00 – 09.15 Inleiding, behandelen van vragen
  • 09.15 – 12..00 Gas- en stof-explosiekarakteristieken
   • belangrijste eigenschappen van gassen enstoffen in relatie tot ATEX
   • demonstraties van deinvloed van gas- en stofeigenschappen
   • praktisch gebruik en toepassing binnen het EVD
   • procesbeveiligingen in het kader van voorkomen / beperken van schade bij explosies
   • weergeven van de karakteristieken in een EVD
   • voorbeelden van gas- en stofexplosie-eigenschappen en interpretatie van de risico’s
  • 12.00 – 13.30 Lunch
  • 13.30 – 15.30 Demonstraties Gas-/stof- explosies in het laboratorium
   • zelf meegebrachte stoffen kunnen worden getest
   • bepalen van de explosiekarakterstieken in de praktijk (voorbeelden in het laboratorium)
  • 15.30 – 16.30 Uitleg methode bepalen ATEX zonering
   • toelichten huiswerkopdracht

  Tussen de 2de en 3de cursusdag worden huiswerkopdrachten meegegeven. De tijdsbesteding kan worden ingeschat op 8 uur. Ook wordt de cursist uitgenodigd om een eigen ATEX situaties te bepalen of andere onderwerpen voor te bereiden, zodat deze in de training kunnen worden besproken.

  DAG 3

  • 09.00 – 09.30 Inleiding, behandelen van vragen
  • 09.45 – 12.00 Ontstekingsanalyse maken
   • de 13 of 20 ontstekingsbronnen volgens EN 1127-1 / NPR 7910
   • checklist ontstekingsbronnen opnemen in het EVD
   • statische elektriciteit: soorten en energieën
   • mechanische apparatuur
   • ATEX coderingen van apparatuur / ATEX 114 (95) / herkennen en begrijpen van de ATEX codes
   • installatie en inspectie apparatuur en verslagen in EVD
  • 12.00 – 13.30 Lunch
  • 13.30 – 16.30 Voorbeelden van diverse ATEX zoneringen
   • behandelen van de huiswerkopdracht
   • ventilatieberekeningen
   • toepassen van beveiligingen, zoals gasdetectie, plaatselijke afzuiging
   • ATEX zone bij poeders en stoffen met een hoge ontstekingsenergie
   • ATEX zone bij opslagen van brandbare vloeistoffen en tapruimtes
   • ATEX zone bij biovergistingsinstallaties
   • ATEX zone bij terugstort van poeders
   • ATEX zone bij droogtorens, fluidbed, cyclonen, filters, schroeven, zeven, etc.

  DAG 4

  • 09.00- 09.15 Inleiding, behandelen van vragen
  • 09.15 – 12.00 Verdieping in specifieke ATEX onderwerpen
   • bijzondere ATEX situaties, zoals laadstations, branderkarren, gasstraten, laboratorium, etc.
  • 12.00 – 13.30 Lunch
  • 13.30 – 15.30 Bespreking praktijksituaties
   • bespreken van ATEX situaties uit het eigen bedrijf
  • 15.30 – circa 17.00 ATEX examen en afsluiting
  • Inclusief uitgebreide cursusmap en documentatie digitaal
  • U dient in het bezit te zijn van de NPR 7910-1:2012 en de NPR 7910-2:2010 (zie www.nen.nl)
  • Duidelijke handouts en toelichtingen
  • Inclusief ondersteuning via e-mail voor specifieke vragen
  • Inclusief certificaat van deelname
  • Groepsgrootte: maximaal 20 personen
  • De training omvat 4 cursusdagen
  • Naast theorie ook praktische uitleg aan de hand van voorbeelden en demonstraties
  • Maken van oefeningen en casus tijdens de cursus
  • Eigen praktijk inbreng, zoals vragen en cases mogelijk en wenselijk
  • Eigen praktijk inbreng en bespreking eigen ATEX project mogelijk
  • Punten vakbekwaamheid arbeidshygienisten en veiligheidskundigen SKO-AH en SKO-VK 4 punten
  • Prijs excl. 21% BTW incl. lunch: € 1680,–
  • Data: zie boven
  • Cursusplaats: Herentals (Herentals, België) op de locatie van Adinex)
  • De docenten zijn: ir. Andries Brakke, prof. dr.ir. Filip Verplaetsen en dr.ir. Frederik Norman
  Bam-oven
  Adinex N.V.
  • Brouwerijstraat 11
  • B-2200 Noorderwijk-Herentals
  • België
  • T: +32 (0)14/27.03.90
  • F: +32 (0)14/27.03.99
  • E: info@adinex.be
  Website by D2D